Cyfrannu

Un o’r ffyrdd symlaf i chi fedru helpu yw drwy wneud cyfraniad neu brynu Cerdyn Rhodd ar gyfer ffrind neu aelod o’r teulu. Gwerthfawrogir unrhyw gyfraniad, waeth faint fydd ei gyfanswm, a gallwn eich sicrhau y byddwch yn gwneud gwahaniaeth i Lesotho, nid yn unig heddiw, ond i’r dyfodol hefyd.

Diolch am eich haelioni.

Mae modd didynnu’r dreth o gyfraniadau

Showing 3 reactions

  • Hefin Griffiths
    donated 2020-07-07 17:29:26 +0100
  • Emyr Davies
    donated 2016-05-11 15:09:36 +0100
  • Rhiannon Williams
    donated 2015-05-27 23:27:09 +0100